Euskarazko klaseak

ProgramA

Hirugarren maila

Mailaren 3. helburuak :

CECRen A2 MAILAKO erreferentzia.

 

Helburuak ahoz :

 

 • Gai izan behar da lanaren egun bat deskribatzea orenak, ofizioak, izenondoak, aditzondoak eta erakusleak erabiliz.
 • Galderak egin eta ere
 • Kideekin hizketatu.
 • Gai izan bi urtetan ikusi ditugun deklinabideak erabiltzea, singularrean, pluralean, eta mugagabean
 • Gutiagotasunezko/gehiagotasunezko konparatiboak -ago.
 • Jakin behar du galderak pausatzen eta ihardesten, mendeko perpausak, konpletiboak, zehar galderak erabiliz
 • Aditzak iraganean
 • Agintera
 • Nor-Nori forma oraian.
 • Nor-Nork oraian, pertsona guziak erabiliz.
 • Aditz laguntzaileak iraganean erabili : Izan intransitiboa (da)=> zen eta transitiboan (du)=>zuen eta zituen ;
 • Deklinabideak plurala eta mugagabean
 • Zer-Nori-Nork oraian

 

Helburuak Idatziz :

 

 • Gizon orratza ; izan intransitiboa iraganean (zen) eta transitiboan (zuen), zituen :Objetua singularrean zuen, eta pluralean zituen
 • Halakoa : honelako…
 • Aditz laguntzaileak iraganean « Da » et « DU »
 • Agintera : Izan transitiboa objektua singularrean eta pluralean
 • Agintera izan intransitiboa : Nor
 • Aditz trinkoak transitiboan (Nork) Jakin iraganean
 • Zergatik ? (Baita, delako(tz) ; Zertarako ? (egiteko)…
 • Hementxe etc.
 • Noren, nun, plurialean
 • Nor-Nori / Zer-Nori oraian. Nori pluralean
 • Menderakuntza –(e)la), -(e)n, -t(z)eko 
 • Nor-Nori + Zer pluralean : zaizkit
 • Nor-Nork : nauzu, zaitut
 • Zer-Nori-Nork : didazu, dizut
 • -ro : egunero) ;
 • Ezin izan ;
 • Nongo pluralean : -etako 
 • « Hitz hauek erabiliz » Norentzat 
 • Destinatiboa : Norentzat ; norentzako
 • Edozein gauza ; (ikusi mugagabea)
 • Elkarrenganako egintza (elkar) ;
 • Zehar galderak eta konpletiboak, denborazko eta kausalazko zirkunztanzialak
 •  

(Jon Gonzalez et Marie-Christine Urbistondo)

Materialak : Bakarka 2 ; Ikasbide 2 ; 3 ;

28 asteren kurtsoak. Bi oren aste bakotxarentzat.