Euskarazko klaseak

ProgramA

Laugarren maila

Mailaren 4 helburuak

CECRen A2 MAILAKO erreferentzia.

 

Helburuak : azkartu 3. mailako nozioak,  ahoz :

 

 • Erabili Nor-Nori forma oraian eta iraganean, Nintzaion etc. …
 • Nor-Nork iraganean pertsona guziak erabiliz
 • Erabili aditz trinkoak bereziki « jakin » oraian eta iraganean
 • Erabili kontrakotasun juntagailuak
 • Erabili konpletiboak eta zehar galderak
 • Erabili aginterak
 • Erabili konparatiboak

 

Helburuak : azkartu 3. mailako nozioak,   Idatziz :

 

 • Mendietatik ibaietarat ; (deklinabide pluralean)
 • Nondik, nora : -etarat ; -tsu ; (deklinabide pluralean)
 • edo ; ala
 • La kontratasun juntagailuak : bainan, aldiz, berriz, hala ere
 • baizik ;
 • ikusita, ikusirik
 • Horrela dela uste dut ; konpletiboak : -(e)la : naizela ; dudala ; diodala 
 • Zer-Nori-Nork (hari) iraganean
 • Zehar galderak : Ea zer den ! ; -(e)n, naizen, dudan ; diodan, diozun, zaidan, zaizun ;
 • Aditz trinkoak (Nor, Nork). Dakidan, daukadan, daramadan 
 • Etortzeko erran dut ! agintera : tzeko ; -tzeko makina 
 • noraino ; noiz arte 
 • Hori dela eta, aurrena, lehena 
 • Gero eta hobeto / (hobeki) 
 • Konparatiboen graduak : -ago 
 • aditzondoak ; izenondoak ;
 • Aditzondoaren konparaketa : gero eta -ago(a) 
 • Superlatiboa -en ; Gehiegizko gradua : -egi 

(Jon Gonzalez et Marie-Christine Urbistondo)

Materialak : Bakarka 2 ; Ikasbide 2 ; 3 ;

28 asteren kurtsoak. Bi oren aste bakotxarentzat.