Euskarazko klaseak

ProgramA

Bigarren maila

Mailaren 2 helburuak :

CECRen A1 MAILAKO erreferentzia

 

Helburuak ahoz :

 • Jakin erabiltzen genitiboa noren, norena, nongo, nongoa, nola, nolako, nolakoa (berrikusi), nori
 • Konpletiboak eta zehar galderak
 • Zirkunztantzial erabilienak
 • Zer-Nori-Nork forma
 • Jakin erabiltzen aditz trinko erabilienak jakin, joan

 

Helburuak Idatziz :

 • Jakin erabiltzen izenordainak, izenondoak, eta aditzondoak ;
 • Erranaldi sinpleetan jakin erabiltzen galderazko hitzak Nongoa ; Nola ; Zergatik ; Zertarako ; Nondik ; Norat ; Noiz ; Noiztik ; Zertarat 
 • Aditz trinkoak : Jakin, Joan 
 • Deskubritu eta jakin erabiltzen zehar galderazkoak dela, duela, den, duen.
 • Nor-Nori-Nork / Zer-Nori-Nork
 • Izenondoak
 • Jakin eta erabili asteko egunak, orenak, sasoiak, hilabeteak.

 

 •  

(Jon Gonzalez et Marie-Christine Urbistondo)

Materielak : Bakarka 1 : 8 – 12 ; 14 ; Ikasbide 2 ; 

28 asteren kurtsoak. Bi oren aste bakotxarentzat.